Om Lindbäcks 

Lindbäcks är ett familjeföretag i fjärde generationen från Piteå i Norrbotten. Allt började med en byasåg för nästan 100 år sedan och i dag är vi Sveriges ledande företag inom industriellt byggande av flerbostadshus i trä. Just nu befinner vi oss i en stark expansionsfas och ser fram emot att skapa ännu fler attraktiva och sunda boendemiljöer runt om i Sverige. Vi samarbetar alltid med några av Sveriges främsta arkitektkontor för att skapa hem där människor vill leva länge och vi har ett konsekvent hållbarhetstänk som innefattar hela livscykeln – alltid med ett ekologiskt, socialt och ekonomiskt helhetsperspektiv.

 

Ekologisk hållbarhet
En hållbar stadsdel grundar sig i möjligheten att leva i samklang med sin omvärld. För att kunna uppnå det på riktigt måste de boende erbjudas klimatsmarta alternativ under dygnets alla timmar och i varje fas av livet. Resurssnålt byggda hus, smarta planlösningar, miljövänlig energi och goda möjligheter att transportera sig utan bil är viktiga exempel på vad som kommer att erbjudas i Urskogen.

 

Social hållbarhet
I Urskogen kommer god grannsämja att stå i fokus – en trygg miljö där de boende känner att de kan vistas på lika villkor både inom kvarteret och i de offentliga rummen. Att dela på saker och ting – i form av till exempel bilpool och gemensamma lokaler i föreningen – är en filosofi som kommer att ta sig i uttryck på flera olika sätt. Det gynnar inte bara samhörigheten utan är även klokt ur ett grönt perspektiv!

 

Ekonomisk hållbarhet
Vi arbetar med konceptet ”ytsmarta lägenheter”, där varje kvadratmeter i en lägenhet optimeras för att skapa prisvärda och vackra hem. Husen är alltid platsanpassade och utformade för att ge långsiktigt hållbara lösningar med bestående värden.

Tillbaka